Voor wie wij werken

Wij zijn van alle markten thuis

Als bouwbedrijf zijn we gespecialiseerd in een aantal markten. Deze focus zorgt voor ene optimaal resultaat. Wanneer bij de projecten ook bewoners en andere belanghebbenden betrokken zijn, dan is er écht een match. Daarom werken wij veel voor woningbouwverenigingen, VVE’s en monument-eigenaren. Lees hieronder hoe wij dat doen.

Woningbouw-corporatie

Transformaties en verduurzaming met oog voor de bewoners

Renoveren is meer dan simpelweg vernieuwen. Of het doel nu verduurzamen is, of puur opknappen: bewoners zijn altijd in dit proces betrokken. Als ervaren planontwikkelaar binnen deze sector, weten wij dat goede voorbereiding en heldere communicatie de helft van het werk zijn.

Samen met onze opdrachtgevers kijken we goed naar de haalbaarheid van de plannen. Welke aanpassingen zijn verstandig, ook met oog op de toekomst? Wat is de juiste timing? Kan een renovatie wellicht gecombineerd worden met ander onderhoud? Hieruit volgt een helder advies over de werkzaamheden, die we vervolgens graag uitvoeren.

Voor bewoners geeft een renovatie altijd overlast. Een groot deel van de bezwaren is echter te ondervangen, wanneer je hen op tijd en juist informeert. Onze bewonersconsulenten houden zich hier fulltime mee bezig en helpen bewoners en andere betrokkenen wanneer ze ergens tegenaan lopen. Door onze mensgerichte aanpak behalen wij vrijwel altijd snel de benodigde grens voor bewonersparticipatie.

Monumenten

Restauratie en verduurzaming: moderne standaarden in een oud jasje

Oude panden, in het bijzonder monumenten, verdienen de zorg die ze nodig hebben. Het vraagt vakmanschap om een monument te verbouwen, met respect voor de historische waarde. Dit speelt bij renovatie, bij een transformatie, of wanneer de wens is om een monument te verduurzamen. Maatwerk is het codewoord voor een goede aanpak van projecten rondom monumenten.

Bij Roza Bouw huist een team van échte vakmensen, die het oude ambacht beheersen. Zij halen hun plezier uit het terugbrengen van oude glorie en historie. Repareren van authentieke elementen, kopiëren of imiteren van stijlen en waar het binnen de normen kan: verbeteren. Want ook in monumenten speelt verduurzaming een rol. Met oog voor de geschiedenis van het object, kijken wij wat wél mogelijk is om bijvoorbeeld te isoleren, of nieuwe technieken toe te passen.

Wanneer een monument gebruikt gaat worden als kantoor of woning en hiervoor een transformatie nodig is, spelen deze vragen nog meer een rol. De aanpassingen die nodig zijn moeten passen binnen het historisch kader én binnen de bouwvoorschriften. Met architect en opdrachtgever werken wij graag in een team samen naar een geschikte oplossing.

VVE

Verduurzaming en onderhoud, rekening houdend met ieders belangen

Zeker bij een VVE spelen verschillende belangen een grote rol. Bij Roza Bouw denken we vanuit maatwerkoplossingen, passend bij ieders belangen. In overleg met de VVE-beheerder, maar ook samen met de bewoners zelf, kijken we naar de beste werkwijze en adviseren we over de beste oplossing voor het gewenste resultaat.

De werkzaamheden die wij uitvoeren voor VVE’s en VVE-beheerders verschillen. Zo restaureren en onderhouden we panden voor VVE’s die in een monument gehuisvest zijn, maar werken we ook voor bewonersverenigingen die in complexen uit de afgelopen decennia huizen. Renovatiewerk en verduurzaming zijn hierbij de meest voorkomende vragen. Hoe dan ook: Roza Bouw heeft oog voor de mens en bouwt met ieders belang in het achterhoofd.

Contact

Welke oplossing mogen we voor u realiseren?
Dirk-Jan Lodder

Account/- en projectmanager

Heeft u een project waarbij u de hulp van een planontwikkelaar kan gebruiken? Laten we eens samen om tafel gaan, om uw wensen te bespreken.